निर्वाचित भएपछि प्रमाण पत्र ग्रहण गर्नुहुदै नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश घर्तिज्यू