नगर प्रमुख

I am learning to be a good person and want to help each and everyone equally & fairfully. "LETS UNITE FOR HUMANITY"

सूचना तथा समाचार

प्रथम चाैमासिक निकासा माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना ।

भेरी नगरपालिका अन्तरगतका विद्यालयहरूले अार्थिक वर्ष २०७५ । ०७६ काे लागि प्रथम चाैमासिक निकासा माग यहि मिती २०७५ भाद्र ३० गते भित्र पेश गर्न हुन यसै सुचना द्वारा जानकारी गरार्इन्छ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

Pages