नगर प्रमुख

I am learning to be a good person and want to help each and everyone equally & fairfully. "LETS UNITE FOR HUMANITY"

सम्पर्कका लागि

भेरी नगरपालिका, जाजरकोट
सम्पर्क फोन नम्वर : ०८९-४३०००२
E-mail : bherimun@gmail.com

Website: www.bherimun.gov.np

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !

 
1 Start 2 Complete