FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सेवा प्रति कत्तिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ?

धेरै राम्रो
29% (17 votes)
राम्रो
22% (13 votes)
ठिकै
15% (9 votes)
सुधारको आवस्यकता
34% (20 votes)
Total votes: 59